Conflicte ce pot face obiectul medierii

 

  1. Conflictele civile. Pot face obiectul medierii conflictele civile in care partile pot dispune de drepturile lor referitoare la proprietate, la relatiile de vecinatate, la relatiile contractuale civile, la obligatiile partilor nascute din lege, la posesia bunurilor mobile si imobile, etc. Asadar pot face obiectul medierii litigii precum granituirile, impartirea unui bun comun, obligatia de a executa o lucrare, posibilitatea unei esalonari a unei plati etc.
  2.  

  3. Confictele intre profesionisti. Pot face obiectul procesului de mediere conflictele ce au la baza relatii comerciale, rellatiile de afaceri.. Conflictele dintre comercianti, clauzele contractelor comerciale, esalonarea platilor , s.a..Confidentialitatea, precum si pastrarea sau consolidarea relatiilor de afaceri constituie alte argumente pentru care medierea inregistreaza un real succes în cadrul de afaceri actual.
  4.  

  5. Conflictele familiale. Pot fi suspuse medierii orice neintelegeri ivite in timpul relatiilor de casatorie dintre soti, dintre soti si copii, dar si neintelegerile ivite in momentul divortului sau ulterior divortului. In conflictele familiale medierea este posibila si chiar recomandata, indiferent de gravitatea sau momentul conflictului. Se pot media conflicte referioare la intretinerea copilului, la obligatiile parintesti, exercitarea autoritatii parintesti. stabilirea locuintei copiiilor dupa divort, modalitatea de pastrare a legaturilor personale dintre parintele separat si copii minori, stabilirea contributiei la cheltuielile de crestere, educare, invatatura si pregatire profesionala. In cazul medierilor în care sunt implicaţi copii, trebuie ca mediatorul să aibă în vedere în primul rând interesul superior al copilului, ceea ce implică şi dreptul acestuia la protecţie Avantajele divortului la mediator: protejarea copilului rezultat in urma casatoriei eventualele traume care pot aparea in urma acestui proces, o modalitate de economisire a banilor necesari solutionarii problemelor, evitarea salilor de judecata, timpul scurt de solutionare a problemei
  6.  

  7. Dispute testamentare si mosteniri;. exceptand cazul cand acordul de mediere se referă la o cauză succesorală şi a intervenit înainte de eliberarea certificatului de moştenitor situatie cand competenţa aparţine notarului public, mediatorul poate media litigii ce pricesc , partajul succesoral, anularea dispozitilor testamentare, enumerarea find exemplificativa,
  8.  

  9. Conflictele de munca. Pot fi mediate conflictele izvorate din relatiile de munca ce au la baza un contract individual de munca. Conflictele de munca pot viza drepturi salariale neplatite, mutarea in cadrul intreprinderii pe un loc necorespunzator a angajatului, disponibilizarea abuziva, clauze abuzive ale contractului de munca, neplata unor indemnizatii, neplata oreleor suplimentare etc.
  10.  

  11. Conflictele ce privesc un malpraxis.
  12.  

  13. Conflictele din materia protectiei consumatorului. In acest domeniu se au in vedere conflictele dintre clienti si societatile de la care au achizitionat un bun, un serviciu, si acesta nu corespunde cerintelor clientului sau specificatiilor afisate de respectiva societate, pot privi deasemeni nerespectarea conditiilor de garantie, a contractelor de livrare, a termenelor etc., a clauzelor abusive din contractile bancare. Aceste conflicte pot face obiectul unui proces de mediere, si pot fi solutionate intr-un timp foarte scurt.