Despre mediere

Medierea este o modalitate de solutionare a conflictelor pe cale amiabila, cu ajutorul unei terte persoane specializate în calitate de mediator, in conditii de neutralitate, impartialitate şi confidentialitate si avand liberul consimtamant al partilor.

Medierea se bazeaza pe increderea pe care partile o acorda mediatorului, ca persoană apta sa faciliteze negocierile dintre ele si sa le sprijine pentru solutionarea conflictului, prin obtinerea unei soluţii reciproc convenabile, eficiente şi durabile.

Procesul de mediere se desfasoara in baza unor principii fundamentale care trebuiesc respectate de catre mediator pe intreg parcursul medierii. Mediatorul este obligat sa respecte aceste principii si reguli fundamentale in fiecare faza a procesului de mediere si sa aduca la cunostiinta partilor orice informatie sau situatie care ar duce la periclitarea respectarii acestor principii.
mediere

  1. Principiul Autodeterminarii partilor
  2. Principiul Confidentialitatii
  3. Principiul Impartialitatii
  4. Principiul Neutralitatii
  5. Principiul Nedescriminarii
  6. Principiul Informarii prealabile privind Medierea
  7. Principiul interesului superior al copilului (in cauzele familiale)

 

Principiul Autodeterminarii partilor

Principiul presupune libertatea partilor de a recurge la mediere şi de a lua o decizie. Mediatorul are obligatia de a se asigura ca partile au ales procedura de mediere în mod voluntar, in cunostinta de cauza si fara a fi constranse. Nici o parte nu poate fi obligata de catre o alta persoana sau autoritate să participe la procedura de mediere. Partile decid daca isi vor solutiona conflictul prin mediere. Tot ele sunt cele care aleg mediatorul. Pe intreg parcursul procesului de mediere partile vor incerca din proprie initiativa si vointa sa ajunga la o solutie.

 

Principiul Confidentialitatii

Procesul de mediere se desfasoara intr-un cadru confidential. Mediatorul este obligat astfel, sa pastreze confidentialitatea asupra oricaror date sau informatii de care ia cunostiinta pe parcursul medierii. Chiar si dupa inchiderea procedurii medierii, mediatorul este obligat sa pastreze confidentialitatea tuturor faptelor sau actelor de care a luat cunostiinta in cadrul procesului de mediere.

 

Principiul Impartialitatii

Se refera la echidistanta pe care trebuie sa o aiba mediatorul fata de parti. Mediatorul va trebui sa pastreze o pozitie egala si nediferentiata pentru fiecare parte. Cu alte cuvinte, sa se afle pe aceeasi pozitie fata de fiecare parte. Nu poate ajuta o parte, nu o poate consilia, nu o poate indruma sa faca sau sa nu faca ceva.

 

Principiul Neutralitatii

In baza acestui principiu mediatorul va trebui sa se situeze inafara conflictului si inafara intereselor partilor. Nu va avea nici un interes in solutionarea intr-un anumit mod a respectivului conflict. Prin neutralitatea sa, mediatorul ofera credibilitate si incredere partilor.

 

Principiul Nediscriminarii

Acest principiu isi regaseste foarte clar esenta in definirea medierii ca “activitate de interes public”. Categoria justitiabililor care pot accede la mediere este extrem de variată , de aceea legea medierii promovează în art . 3 egalitatea partilor, explicitand astfel mai pe larg faptul ca medierea se infaptuieste în mod egal pentru toate persoanele , fara deosebire de rasa, culoare, nationalitate, origine etnică, limba, religie, sex, apartenenta politica, avere sau origine sociala.

 

Principiul Informarii prealabile privind medierea

Acest principiu are ca si scop informarea partilor asupra tuturor aspectelor medierii, atat din punct de vedere material cat si procedural. In baza acestui principiu, mediatorul este dator sa explice partilor ce este medierea, care sunt avantajele ei, scopul medierii, procedura si regulile procesului. Informarea prealabila se va face ambelor parti, cu referinta la conflictul pe care acestea il au. Prin aplicarea acestui principiu trebuie sa se invedereze partilor de catre mediator ca intreaga procedura le apartine, ca dispun de solutie, si toata procedura trebuie acceptata in cunostiinta de cauza. Mediatorul trebuie sa respecte si sa incurajeze dreptul partilor de a lua o decizie libera si in cunostintă de cauza , care sa solutioneze divergentele dintre ele.

 

Principiul interesului superior si prioritar al copilului

Mediatorul, in cadrul procesului de mediere, in cauzele familiale, in care sunt implicati si minori, va urmari ca pe intreg parcursul procesului de mediere, sa aduca la cunostiinta sotilor preocuparea acestora pentru copilul sau copii minori. Interesele copiilor minori in ceea ce priveste cresterea, educarea, urmarea unor institutii de invatamant, vor trebuie sa aiba prioritate in dialogul si negocierile partilor. Obligatia mediatorului de a urmari respecatrea intereselor copiilor minori este capitala procedurilor de mediere familiale.