societar

Domeniul Societar

Cabinetul nostru acorda consultanta si asistenta juridica privind

 • infiintare societati comerciale
 • organizatii non-profit (asociatii, fundatii etc.)
 • proceduri de modificare a statutelor si actelor constitutive:
 • schimbare denumire societate
 • cesiune de parti sociale si/sau actiuni
 • numiri, revocari si schimbari de administratori
 • numire, schimbare/modificare cenzori
 • majorarea sau reducerea de capital social
 • avizarea si/sau autorizarea activitatilor desfasurate
 • infiintare /radiere puncte de lucru
 • infiintare sucursale si filiale
 • schimbarea  obiectului principal de activitate
 • suspendarea activitatii unei firme
 • schimbarea formei juridice a unei societati
 • obtinerea de certificate constatatoare si de informatii punctuale din Registrul Comertului
 • fuziuni, radieri, dizolvari, lichidari
 • redactarea de acte constitutive, acte aditionale, contracte de cesiune, contracte de comodat, declaratii pe propria raspundere, decizii ale asociatului unic, hotarari ale adunarii generale a asociatilor sau actionarilor, precum si orice alte acte modificatoare ale actului constitutive al unei societati

 
Totodata cabinetul nostru asigura asistentă şi reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti in cea ce priveste litigiile de drept societar: anulare hotarari AGA, excludere asociati, retragere asociati, s.a